česky | english

O projektu


Na obrázku je znázorněno umístění prostaty ve vztahu k okolním orgánům.
(Zdroj: Wikipedia)

Normální histologický nález (A) a histologický nález u karcinomu prostaty (B). Klikněte pro zvětšení.
(Zdroj: Wikipedia)

Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocnění mužů u nás. V období 1990–2002 došlo k zvýšení jeho incidence (výskytu) přibližně o 100 %. Přestože nárůst mortality (úmrtnosti) na to onemocnění není zdaleka tak rychlý v porovnání s jeho incidencí, je třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u mužů v České republice.

více o karcinomu prostaty...

Projekt CAPROS

Projekt CAPROS (CArcinoma – PROstate – Screening) usiluje o zlepšení včasného záchytu karcinomu prostaty pomocí sledování v parametrickém klinickém registru.

Projekt je koncipován jako prospektivní sběr klinických dat v lokálním a později i plošném databázovém systému. V parametrickém a logicky uspořádaném systému je sledována nejen diagnostická identifikace onemocnění, ale i postup a výsledky léčení karcinomu prostaty včetně detailního sledování komplikací a rizikových událostí. Výsledky projektu metodicky přispějí k exaktnímu hodnocení diagnostiky a léčby pacientů s touto chorobou a pomohou optimalizovat léčebnou péči.

Cíle projektu

Primárním cílem projektu CAPROS je zajistit regionálně řízený a validovaný program screeningu karcinomu prostaty, a to nejprve na modelu Olomouckého kraje. Toho lze dosáhnout postupným plněním dílčích cílů:

 1. Vytvořit on-line dostupný a centrálně spravovaný informační systém, umožňující spolupráci neomezeného počtu různě situovaných klinických pracovišť (praktičtí lékaři, diagnostická centra, nemocnice, onkologická centra).
 2. Optimalizovat informační systém pro proces organizace, sběru dat a hodnocení screeningu karcinomu prostaty, v první fázi na regionální úrovni:
  • rozdělení databáze a systému řízení projektu na screeningovou a diagnosticko-klinickou část,
  • zajistit otevřenost systému pro přihlašující se klinická pracoviště a možnost nabízet účast v projektu dalším pracovištím.
 3. Zajistit funkčnost a stabilitu systému tak, aby se dal rozšířit i na další regiony.
 4. Podpořit cíle projektu vybudováním komunikačního portálu, který by pro screeningový proces přinášel adekvátní informace: normy, postupy, doporučení, výsledky, .....

Personální a institucionální zajištění projektu

Koordinující klinické zařízení – pracoviště hlavního řešitele:

 • Urologická klinika FN Univerzity Palackého, Olomouc

Informační a analytické zázemí – pracoviště spoluřešitele:

 • Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Hlavní řešitel a odborný garant:

 • doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Spoluřešitel a odborný garant ICT:

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel IBA Brno
 • Ing. Petr Brabec, vedoucí Divize ICT IBA MU Brno

Řešitelský tým:

 • doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel IBA Brno
 • Ing. Petr Brabec, vedoucí Divize ICT IBA MU Brno
 • Mgr. Dan Klimeš, IBA MU Brno
 • Mgr. Jan Mužík, IBA MU Brno